Jan Vojtovič

Jan VojtovičKolín 2

O mně

Poradenství zdarma u klienta doma a v kanceláři.Mobilní telefonování za super ceny.Pusobnost v celé ČR.

První hodnocení

Hodnocení (celkem 1 hodnocení)

Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Pireus, s.r.o., IČ: 64830900, DIČ: CZ64830900, se sídlem Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 249184 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
 2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem vystavení vámi poskytované reference na finančního poradce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání souhlasu.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odhlašovací odkaz, který je součástí každé elektronické korespondence nebo zasláním emailu na adresu info@pireus.cz nebo písemně na adresu Správce.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, Praha 8, IČO 25115804, která je poskytovatelem datových úložišť a softwarových aplikací.
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Anonymní hodnotitel

  9. listopadu 2012

  Ladislave Veledšku,tedm, že jsem publikoval svůj předspěvek pod Anonymem jsem jen využil možnost tak učinit. Nikdo Ve1s nenuted zveřejňovat jme9no. Stejně, kdo ved jtlesi se tak vůbec jmenujete. Každope1dně Ve1š předspěvek mě pobavil. Vzhledem k tomu, že si zjišťujete ne1ležitosti půjčky jako Ve1mi zmedněne9 RPSN, udivuje mě že si pak namedsto oficie1lned půjčky zaže1de1te o půjčku u společnosted jako CPE Credits of Private Equity. Věředm že si lide9 ťukajed na čelo, protože medt možnost si půjčit od norme1lned banky, určitě by nejednali jako vy. Zare1žejedced fakt je taky ten, že věředte v lepšed podmednky u nebankovnedch společnosted, soukromfdch sektorů a investorů, že Ve1m poskytnou lepšed podmednky pro zedske1ned a sple1cened půjčky. Ať ti nahoře kradou jak kradou, lidske1 chamtivost, chtedč a trend "všechno medt teď hned" by lidi přivedla tak i tak na stejnou cestu, na ktere9 přispěvovatele9 vfdše jsou. Nevěředm tomu že ste1tned situace by tomu nějak napomohla a nikdo by si nemusel půjčovat, aby jel na dovolenou a koupil si televizi, postavil bare1k, koupil si nove9 auto nebo si půjčil jen tak aby měl předstup k vyššedmu objemu penězům. Ste1t s tedmto předstupem neme1 nic společne9ho. Vymlouvat se na ste1t že tam nahoře kradou a proto si musedme všichni půjčovat pro mě nened obhajoba ani pe1dnfd argument proč lidi tak jednajed a vyhlede1vajed tyto možnosti k opatřened financed. 90% lided nade1vajed na tyto nebankovned společnosti, stěžujed si jak oni jsou těmi poškozenfdmi a oni jsou těmi chude1ky, ale nikdo nenapedše proč tak musel učinit, proč se musel obre1tit na soukromfd sektor. Proč předtedm nesple1cel svoje ze1vazky, proč je v registrech, proč mu hrozed exekuce. Jsem velice zvědavfd na Vaši reakci.S pozdravemAnonym